Ondersteuning

Ambulante ondersteuning voor vragen omtrent gedrag van leerlingen

 

Het onderwijs is continue in beweging. Het regulier onderwijs bedient een breed leerlingaanbod. Naast het bieden van passend onderwijs op het gebied van didactiek is er (gelukkig!) ook steeds meer aandacht voor een passend aanbod op het gebied van gedrag. Het professionaliseren/versterken van docenten en docententeams en het ontwikkelen van een zorgplan, groepsplan gedrag of groeidocument zijn hier voorbeelden van. Er rijzen nieuwe vragen over het pedagogisch klimaat op school en in de groep en over de invulling van individuele leerlingbegeleiding.

Heeft u een vraag over een individuele leerling, een groep, de klassenorganisatie of het pedagogisch klimaat schoolbreed dan denk ik graag met u mee over een passend antwoord of een oplossing voor hetgeen u bezig houdt.