Welkom

Onderwijs is een essentiële bouwsteen voor de ontwikkeling van ieder kind, jongere en iedere jongvolwassene. Goed toegeruste en enthousiaste docenten, een gezond, positief en veilig klimaat op school en een respectvolle samenwerking met de ouders van de leerlingen, zijn onmisbare onderdelen van een succesvolle onderwijsinstelling. Passend Onderwijs biedt scholen de uitdaging alle leerlingen een passend onderwijsaanbod aan te bieden.

Op deze website kunt u lezen welke diensten ik kan bieden aan scholen en instanties waar scholen mee samenwerken op het gebied van gedrag en pedagogisch klimaat. Het aanbod is altijd maatwerk, aangepast op uw situatie en vraag. Kijk eens rond en neem gerust contact op voor een eerste persoonlijke kennismaking.

Angelique Ruijs