Over

Angelique_Ruijs

Mijn naam is Angelique Ruijs en ik heb mijn wortels in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening. De rode draad door mijn loopbaan is het kind dat meer moeite moet doen om iets te bereiken en die extra zorg en aandacht behoeft van zijn omgeving.

Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan als groepsleider binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie met kinderen van 3 tot 16 jaar. Later heb ik als begeleider van pleeggezinnen in de jeugdhulpverlening gewerkt. Hier heb ik ervaren dat de samenwerking tussen de verschillende belangrijke personen om het kind heen en een veilige omgeving onontbeerlijk zijn voor een gezonde ontwikkeling. Deze ervaringen heb ik meegenomen naar mijn werk binnen het onderwijs.

Na mijn overstap naar het onderwijs heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan in het reguliere basisonderwijs. Vervolgens ben ik als ambulant schoolbegeleider (cluster 4) binnen het primair- en voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs gaan werken. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van een structuurklas voor leerlingen met een vorm van autisme, uniek binnen het MBO.

In februari 2011 ben ik samen met oud-collega en vriendin Marjolijn Selles een eigen bedrijf begonnen: Ruijs & Selles onderwijsbegeleiding. Tot 1 januari 2016 hebben wij dit met plezier samen gedaan. Aangezien Marjolijn een dienstverband is aangegaan als intern begeleider bij een basisschool in Rotterdam kwam aan onze samenwerking in de onderneming een einde.

Via mijn eigen bedrijf wil ik mijn opgedane kennis en ervaring gebruiken om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Centraal hierin staat een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Kennis, ervaring en mogelijkheden liggen vaak binnen handbereik. Door deze aan het licht te brengen, te bundelen en samenwerking tussen alle betrokkenen te stimuleren wil ik voor ieder kind een nieuw uitgangspunt creëren van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is.