Ondersteuning

Ambulante ondersteuning voor vragen omtrent gedrag van leerlingen

 

Het onderwijs is continue in beweging. Het regulier onderwijs bedient een breed leerlingaanbod. Naast het bieden van passend onderwijs op het gebied van didactiek is er (gelukkig!) ook steeds meer aandacht voor een passend aanbod op het gebied van sociaal emotioneel leren en gedrag. Er rijzen nieuwe vragen over het pedagogisch klimaat op school en in de groep en over de invulling van individuele leerlingbegeleiding.

Heeft u een vraag over een individuele leerling, een groep, de klassenorganisatie of het pedagogisch klimaat binnen de school, dan denk ik graag met u mee over een passend antwoord.