PBS

Positive Behavior Support: Een cultuurverandering voor je school.

 

Een fijne school, waar docenten en leerlingen op een prettige en heldere manier met elkaar communiceren. Waar de focus ligt op positief gedrag. Waar je samen bouwt aan een goede leeromgeving. Bent u op zoek naar een manier van werken die dit kan bewerkstelligen?

School Wide Positive Behavior Support is een traject waarin geleerd wordt om op een andere manier met elkaar te communiceren. Docenten, leerlingen en ouders werken samen aan hun ideale school. Hoe ga je met elkaar om? Want wat is gewenst gedrag? Hoe spreek je elkaar aan? Wat verwacht je van elkaar? Binnen de school worden een aantal waarden geformuleerd die volgens alle betrokkenen belangrijk zijn. Die waarden worden omgezet in positief geformuleerde gedragsverwachtingen die vervolgens actief worden aangeleerd.

Positief gedrag stimuleren. Versterk het gewenste gedrag en voorkom probleemgedrag. Het wérkt. Een voorbeeld: docenten bellen niet alleen met ouders wanneer het niet goed gaat met hun kind. Er wordt ook gebeld wanneer het wél goed gaat. Heeft een kind de hele dag goed meegedaan in de les? Benoem het! En hoe je PBS toepast, dat bepaal je met elkaar. Samen bekijk je wat voor jullie werkt. Zodat iedereen zich vertrouwd kan voelen met de nieuwe manier van omgaan met elkaar. Hebben jullie al gedragsmethodieken, zoals bijvoorbeeld Taakspel of Leefstijl die voor jullie werken? Die kunnen geïntegreerd worden in PBS. Zie het als een kapstok waar verschillende schoolinterventies aan opgehangen kunnen worden.

Maar ook buiten het klaslokaal gaat SWPBS door. Want thuis en school hebben veel invloed op elkaar. Vandaar dat ook de ouders betrokken worden bij het hele proces. Door middel van thema-avonden en workshops leren zij hoe ze SWPBS thuis kunnen toepassen.

Wat levert het op? Leerlingen worden er sociaal vaardiger van. Hun leerprestaties gaan vooruit en probleemgedrag neemt af. En wat kinderen aan het begin van hun schoolcarrière leren, nemen ze de rest van hun leven mee. Leraren voelen zich op hun beurt beter in staat om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. Het is, kortom, voor iedereen een stap vooruit.

SWPBS is een ware cultuurverandering. Een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Zodat iedereen zich thuis voelt op school.